Nexgen SIMS VR Mining Experience

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ”

– Per-Erik Martinsson, Luleå University of Technology

Take a tour through our Virtual Reality enviroment used to showcase some of the Nexgen SIMS project focus areas!

Arash Källmark

Lecturer and Coordinator of Computer
graphics for game and film
– Luleå University of Technology

Download the Nexgen SIMS Mining Experience

System requirements:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Nexgen SIMS VR Mining Experience walkthrough 

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud”

– Name Lastname
   Title, Company, City

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud”

– Name Lastname
   Title, Company, City

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud”

– Name Lastname
   Title, Company, City

Svenska Science centers, se hit!

Erbjudande – att fritt nyttja LTU’s världsunika underjordsmiljö i VR med barn och ungdomar som primär målgrup

Inom ramen för det 36 månader långa SIMS-projektet www.nexgensims.eu som avslutades 30/4 2024 så producerades en världsunik underjordisk gruvmiljö i VR. Den togs fram med avsikt att ge barn och ungdomar samt övrig allmänhet en upplevelse av hur det är att befinna sig i en modern underjordsgruva. Miljön används även vid undervisning av studenter på Luleå tekniska universitet (LTU) samt planeras att användas vid introduktionsutbildningar på svenska gruvbolag.

Under projektets gång har kontinuerlig dialog pågått mellan oss som tagit fram VR-miljöerna och pedagoger på Teknikens Hus i Luleå samt Tekniska Museet i Stockholm för att med deras erfarenhet och input anpassa miljöerna på ett sätt som på bästa sätt ska kunna nyttjas med eller utan pedagog på ett Science Center (SC). Pilottester med skolklasser är även utförda vid ett flertal tillfällen för att få nödvändig input.